Στα πλαίσια του έργου Eliada δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την απεικόνιση δεδομένων που αφορούν το έργο, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαχείριση και η παρακολούθηση των αγρών των συνεργαζόμενων παραγωγών. Παράλληλα, εκτός της περιγραφικής πληροφορίας, η συγκεκριμένη βάση περιέχει και γεωχωρικά δεδομένα, καθιστώντας δυνατή την οπτικοποίηση των δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών και χωρικών στοιχείων.

Τα δεδομένα που περιέχει η πλατφόρμα είναι:

• Ελαιοτεμάχια των πειραματικών αγρών

• Καλλιέργειες ελιάς Π.Ε. Λακωνίας

• Καλλιέργειες ελιάς Π.Ε. Λακωνίας (επισκόπηση)

• Δημοτικές Ενότητες Π.Ε. Λακωνίας

• Δήμοι Π.Ε. Λακωνίας

• Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Η απεικόνιση των δεδομένων πραγματοποιείται σε διαδικτυακό χάρτη που είναι διαθέσιμός  εδώ

Παράλληλα, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε φοιτητές και ερευνητές σε μορφή Shapefile για χρήση σε λογισμικά GIS και σε μορφή KML για χρήση στην εφαρμογή Google Earth.

Για μεταφόρτωση σε μορφή Shapefile πατήστε  εδώ.

Για μεταφόρτωση σε μορφή KML πατήστε  εδώ.


Skip to content